Locations

CLOU Headquarter, Nanshan
Address:
Shenzhen CLOU Electronics
14-24/F, CLOU Building
Baoshen Road South
Hi-tech Industrial Park North
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, China
visit the official CLOU Electronics website